Wednesday, 1 June 2011

Pelbagai Borang Untuk Urusan Geran / Hakmilik

Pembetulan / Kesalahan di dalam Geran / Hakmilik
- Borang Tukar Alamat
- Borang Tukar Nama beserta Surat Akuan

Permohonan Memasukkan Nama Bagi Tanah yang kurang dari 1 ekar
- Surat Pemegang Amanah
- Surat Pembatalan Pemegang Amanah

Lain-lain Yang Berkaitan
- Memasukkan Kaveat
- Tarikbalik Kaveat
- Potong Kaveat

- Borang 51(0) bagi mewakilkan daripada surat kematian (LA & PROBATE)
- Melepaskan Gadaian 16N
- Pindahmilik 14A

Urusan Kematian
- Borang A (Pusaka Kecil)
- Borang P (Ulang Bicara / Harta Tertinggal)

No comments:

Post a Comment